MRV – Branschorganisation för minireningsverk

Bildandet av ny branschorganisation för EN-certifierade minireningsverk i Sverige – MRV

I samband med att naturvårdsverket 2006 fastlade de ny allmänna råden om enskilda avlopp, i Sverige, har antalet tekniska lösningar för att rena avloppsvatten ökat på den Svenska marknaden. I ett första steg för att kvalitetssäkra dessa tekniska lösningar har MRV grundats för att som branschorganisation verka för att oberoende utvärderade, högkvalitetsprodukter i form av minireningsverk når den Svenska marknaden.

MRV är en oberoende branschorganisation för godkända, EN certifierade, minireningsverk i Sverige och en officiell informationskanal för minireningsverk, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

MRV strävar efter att samtliga av landets leverantörer av minireningsverk blir medlemmar.

MRV ska samarbeta med myndigheter och institutioner, tillhandahåller och sprider opartisk information, fungerar som remissinstans, administrerar branschstatistik samt främja samarbeten med markentreprenörer.

MRV skall verka för att öka takten i uppgraderandet av befintliga avlopp och verka för att provtagning och testning sker enligt vetenskapliga och standardiserade metoder.

Läs mer på MRVs hemsida »

Nya avfallskvarnar Evolution 100 & Evolution 200

Evolution 100 och Evolution 200 är mycket tystgående avfallskvarnar som river matavfallet till ännu mindre partiklar än tidigare möjligt. Rensa kommer att installera dessa avfallskvarnar fr.o.m september månad.

Ytterligare information om Evolution 100 och Evolution 200 finns i vårt produktsortiment.

Slopad avgift för avfallskvarnar för privatpersoner

Stockholm Vatten har beslutat att slopa avgiften (390 kronor) för avfallskvarnar för privathushåll.

Med det hoppas man att kunna öka biogasproduktionen bland privatpersoner genom att fler installerar en avfallskvarn.

– Att använda matavfall som transporteras till rötkamrarna skulle vara det mest effektiva sättet att få ett kompletterande rötbart material att tillverka biogas av, säger Marta Tendaj, biogasansvarig på Stockholm Vatten som är den som lett förstudien.

Läs mer på Stockholm Vattens hemsida »