Avfallskvarnar perfekta för bostadsrättsföreningar

Allt fler privatpersoner installerar avfallskvarnar i hemmet och nu har även bostadsrättsföreningar börjat inse fördelarna med avfallskvarnar.

Genom att installera avfallskvarnar i Er bostadsrättsförening bidrar ni till en bättre miljö och erhåller även följande fördelar:

  • Bättre priser vid stora upphandlingar
  • Slipper illaluktande avfall i soprummet
  • Sophanteringen minskar med minst 30%
  • Servicegaranti med en inställelestid på max 24 timmar ingår

Rensa erbjuder bostadsrättsföreningar en totallösning för installation av avfallskvarnar. Installationen i lägenheterna sker till ett fast pris och servicegaranti med en inställelestid på max 24 timmar ingår. Rensa sköter även stamrensning och filmning av avloppsstammar i byggnaden, läs mer om vad det innebär att installera avfallskvarnar i bostadsrättsföreningar.

Läs mer på SvD.se om varför bostadsrättsföreningar nu på allvar börjat diskutera installation av avfallskvarnar i samtliga lägenheter.

Avfallskvarnar ligger rätt i tiden

Stockholm har bland landets bästa förutsättningar att göra biogas av matavfall och det kan du som privatperson bidra till genom att installera en avfallskvarn.

Genom att installera en avfallskvarn bidrar du som privatperson till ett miljövänligare samhälle. Läs mer på DN.se om hur förutsättningarna för att göra biogas av matavfall har förbättrats genom ny EU-lagstiftning.

Låt hushållen mala sina avfall

Miljön är framtidens största globala utmaning och Stockholm har goda förutsättningar att både utveckla närmiljön och att tjäna som förebild i det globala klimatarbetet. Att låta hushållen själva mala sina avfall kommer med stor säkerhet att bli en självklarhet i framtiden.