Matavfallskvarn, mer än bara en enkelhetslösning för Brf Mössan.

Det är en fin försommardag och solen står högt över Traneberg och kvarteret Mössan. På gatan utanför står Rensas bilar och vittnar om att någonting är på gång. Idag är det onsdag, dagen innan sophämtning och som en kontrast till den blommande försommaridyllen sprider sig en karaktäristisk lukt från soprummet som är beläget intill huvudentrén.

– Det är delvis det här vi hoppas på att slippa. Värst är det på onsdagar, sophämtningen sker på torsdagar och nu när det är sommar tenderar det att lukta en del, säger Martin Björklund, sekreterare i Bostadsrättföreningen Mössan.

Det hela började för en herrans massa år sedan i ett kök i USA. Det var nämligen där, under ett besök hos sin bror, som Martin för första gången kom i kontakt med en matavfallskvarn.

– Först trodde jag bara att det var en typisk amerikansk enkelhetslösning, berättar han.

Men en tanke hade ändå väckts och när Martin drygt tio år senare uppmärksammade att Stockholms Vatten tagit bort avgiften för matavfallskvarnar anade han att det måste finnas fler anledningar än bekvämlighet för att SV skulle lätta på restriktionerna.

– Det jag inte kände till var att det finns ett miljöperspektiv, berättar Martin, något som kändes ganska avgörande. Det första jag gjorde var att tänka, hm, vad skulle en installation av avfallskvarnar innebära för oss i vår förening?

Med miljöargumentet blev det heller inte svårt att få med föreningens medlemmar på båten. Alla föreningens 8 lägenhetsinnehavare var positiva till att minska lukten från soprummet och samtidigt dra sitt strå till stacken när det kommer till hållbarhet och miljö.

– Soprummet är ett gemensamt område. Det var därför vi i styrelsen bestämde att föreningen skulle ta på sig hela kostanden. Bostadsrättinnehavarna skulle inte behöva betala något själva.

Martins tips om man vill engagera sin styrelse i avfallskvarnsfrågan är att presentera fördelar tillsammans med ett tydligt kostnadsförslag. Om samarbetet med Rensa säger han:

– Det har gått i rätt takt, vi fick offerten snabbt och sedan har det löpt på. Det har varit helt på våra villkor.

Förväntningarna på vad matavfallskvarnarna ska åstadkomma är att minska sopberget och få bort lukten.

– Jag läste i en text någonstans att man skulle kunna minska sitt avfall med 40 %. Jag är nöjd om vi lyckas minska det med 25 %.

Rensa installerar avfallskvarnar i Brf Åsunden.

I ett produktivt samarbete med Johan W i Brf Åsunden kunde vi genomföra tre fulltecknade installationsdagar av 36 st Evolution 100. På lite drygt en månad kunde vi skapa allt nödvändigt beslutsunderlag för såväl styrelsen som för medlemmarna och genomföra en första installationsrunda där över hälften av hushållen anmält sig.

I Brf Åsunden så subventionerar föreningen hela materialkostnaden medan hushållen står för arbetskostnaderna med ROT-avdrag. Inför höstens installationsrunda hoppas vi med styrelsen att de flesta återstående anmäler sig då det i den här föreningen finns en vikt-baserad tariff för hämtningen av hushållssopor. Brf Åsunden har goda chanser att halvera sin viktvolym med en god utväxling av denna investering som medlemmarna har glädje av även på andra sätt.

Miljö, ekonomi och hög standard går bra ihop i denna välskötta BRF där man sedan tidigare testat hämtning i både kärl och sopsug för att hantera sina hushållssopor. Nu kommer hushållssoporna hanteras av avfallskvarnar i kombination med molock som är en speciell typ av delvis nedgrävda kärl, läs mer om dem hos www.molock.com.