Stockholmshem låter installera avfallskvarnar i nyproduktion

Rensa har installerat 30 avfallskvarnar i två nybyggda hus åt Stockholmshem i Åkeslund

Som vi rapporterat tidigare så har Rensa sedan drygt ett år tillbaka haft ett antal avfallskvarnar installerade i renoverade hus hos Stockholmshem. Med dessa installationer i nyproduktion har man även i ett tidigt skede kunnat anpassa logistiken för fastighetens avfallshantering. Med endast ett kärl för hushållsopor placerat vid ingången till respektive huskropp (med 14-16 lgh) har man här redan innan inflyttningen anpassat fastigheten för den minskning av hushållsavfall som avfallskvarnarna medför. Varje kärl är ca 390 liter och står i position tillgänglig från tillfarten. I denna entreprenad lades särskilt vikt en god dokumentation för såväl kvalitetssäkring som för användarnas instruktioner. Då vi enbart använde våra egna installatörer här med speciellt utprovade anslutningar så låter vi gärna detta bli en referens även för framtida installationer hos Stockholmshem. Projektet genomfördes under 3 dagar i slutet av november varav installationerna tog mindre än 10 timmar för vårt team av installatörer att genomföra. I samtliga hushåll installerades evolution 100, den nya generationens avfallskvarnar som med sin underhållsfria funktion och höga kapacitet med kontinuerlig matning är mycket lätt att sköta och enkel att använda.

 

PM : Disperator AB och Rensa Sverige AB inleder samarbete

Med en stor utväxling som leverantörer till varandra med ett bredare kompetensutbyte har Disperator och Rensa inlett ett samarbete.

Vi har som målsättning att såväl utveckla marknaden för våra produkter samtidigt som vi tillsammans understödjer service, resurser och kompetens för att tillmötesgå en kraftigt växande efterfrågan på vår miljöteknik inom återvinning och resthantering.

Rensa har arbetat med miljöteknik sedan 1995 och har tagit ledningen i Stockholm som leverantör av såväl matavfallskvarnar till privathushåll/flerfamiljhus som fettavskiljare och oljeavskiljare till kommersiella kunder. Installationer i entreprenader är kärnverksamheten hos Rensa där vi med vår erfarenhet alltid ser till att finna en optimal lösning för alla behov.

Disperator har sedan 1946 med egen tillverkning och produktutveckling bidragit till de rikstäckande program som finns för källsortering och insamling av restprodukter från matindustri och restaurangverksamhet, inte minst i kommunal regi. Med Disperators gedigna produktsortiment skall Rensa hjälpa till att nå ut till ännu fler kunder vilket är ett uttalat mål i Disperators vision för att utveckla verksamheten.

Tillsammans kommer vi att arbeta med lösningar för matavfall åt såväl privata hushåll som till storkök och vi kan med detta samarbete leverera det mest heltäckande utbudet för alla.

Vi kommer även att lansera nya innovativa produktserier och snart kommer helt ny industriell utrustning för källsortering av matavfall i storkök och restaurang som inte bara effektiviserar hanteringen men även bidrar till bättre ergonomi, sanitet samt utnyttjande av utrymme.

Dessa produkter öppnar även för återvinning av större volymer matavfall i en betydligt mer rationell transportlogistik hela vägen till exempelvis biogasproduktion.

Innovation och kompetens förenar våra olika starka sidor där vi samlar vår erfarenhet till en ny start för oss, för våra kunder och inte minst för vår miljö!