Rapport från Equip Nordic 5-7 April

Rensa ställde ut tillsammans med Disperator och GPA på Equip Nirdic den 5-7 april. I den stora montern hade vi byggt kompletta lösningar för hantering av matavfall med såväl den helt nya GTS matavfallsprocessor som med konventionella avfallskvarnar. I systemet ingick även slamfång och fettavskiljare. Vi har gjort en intervju med Anette Löfberg på Disperator som planerat och lett hela projektet in i mål.

Hej Anette, nu ska jag skriva en liten rapport från mässan, hur gick det och var det mycket folk?
Inte så mycket som vi hade trott, men det visade sig att de vi träffade var desto bättre kontakter med många spännande nya uppslag.

Så det blev mycket nya kontakter?
Många nya som vi inte har träffat förut vilket givetvis gjorde detta extra roligt.

Det var ju en stor monter på nästan 50 kvm, tog det lång tid att planera och bygga upp?
Vi började planera redan tre månader innan och med stor hjälp av Workman som var vår eventbyggare fick vi till en monter vi verkligen var nöjda med.
Det var första gången vi har gjort en utställning i den här storleken och lite speciellt var att vi med denna premiär av matavfallsprocessorn GTS även ville ha allting installerat för demonstration. Förutom denna hade vi även en bänkinstallation av en konventionell matavfallskvarn ur excellentserien som vi kunde köra på plats i montern. På plats i en komplett systeminstallation fanns även även slamfång och fettavskiljare från GPA, som även de hade representanter i montern.

Vad ska vi som utställare ge mässan Equip Nordic för omdöme, tips och råd?
Det var en bra branschnärvaro med de flesta stora, men det borde gå att utöka med ännu fler utställare, mer från övriga norden hade varit kul och se.

Och nästa stora mässprojekt blir…
Nu i höst siktar vi på Hem och Villa då vi givetvis hoppas nå ut till vår andra marknad inom fastighetsförvaltning för flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och privatkunder.

Med detta tackar vi alla trevliga besökare på Equip Nordic och hoppas att vi syns snart igen!

monterEqNord-1303834193821 (1)

På bild: Anette Löfblad, Monika Zetterstrand och Mikael Jansson.
Text&Foto: Tomas Lindholm

Stockholm Vatten utför test med matavfallskvarn i storkök kopplad via slamfång och fettavskiljare

KAK_SFochFA_450 (1)

Man behöver inte dra nya spillvattenledningar till slamtanken utan man använder de spillvattenledningar som är dragna till fettavskiljaren. Man använder sig också av fettavskiljarens ventilation och tömningsledning. Flera fördelar finns med att öka insamlingen av matavfall genom matavfallskvarnar dels en förbättrad hygien- och arbetsmiljö för köks- och hämtningspersonal där det förekommer verksamheter med soprum som är svårtillgängliga eller har svåra hämtförhållanden.

Hantering av matavfall är ett tungt och besvärligt arbete, säckar går sönder, det blir smutsigt på golv, soprummet fylls fort, det luktar och det ska städas ofta. Behovet av kylda soprum minskar vilket även innebär energibesparing. Dessutom kan matavfallet lättare tas om hand för rötning med biogasframställning om det finfördelas i en matavfallskvarn och samlas i en slamtank. När matavfallet samlas upp i en slamtank före fettavskiljaren behöver det inte hämtas lika ofta som om man har en sluten tank eller i kärl och transporterna kan minskas och samordnas med den ordinarie fettavskiljartömningen. Inga säckar behöver användas och inga kärl behöver rengöras.

I tidigare försök så har man angett att antalet sopsäckar har minskat med ca 80 %, detta har visat på en kostnadsbesparing för sophämtning av matavfallskvarn mellan 40 % – 60 %.

pdf_icon-smalVåran testrapport (Svenska)
pdf_icon-smalOur testreport (English)