Rensas monter var välbesökt på Bostadsrättsmässan 2011

Bostadsrättsmässan i Älvsjö den 17-19 november 2011 var välbesökt. Vi kunde glatt konstatera att kunskapen och intresset för källsortering av matavfall med matavfallskvarnar ökat avsevärt sedan Bostadsrättsmässan 2009.