Rensa installerar matavfallssystem LIPIDUS för storköket i Gävle Sjukhus

Rensa har fått i uppdrag av Coor Management AB att installera LIPIDUS matavfallssystem för hantering av matavfall från storköket i Gävle sjukhus. Installationen beräknas vara i full drift i Januari 2012.

Rensa installerar matavfallskvarnar hos Brf Gesunden Årsta

Rensa har fått uppdraget att installera 44 st matavfallskvarnar Evolution 100 hos Brf Gesunden Årsta.
Installationerna kommer att utföras i början av 2012.