Kungsholmens första förskola som källsorterar sitt matavfall med hjälp av Lipidus systemet.

Tidigt hösten 2011 var lokalintendent Bengt Järlycke på Kungsholmens stadsdelsförvaltning i kontakt med Stockholm Vatten och Rensa och fick då höra talas om det nya matavfallssystemet Lipidus som Stockholm Vatten just då givit klartecken för.

Testningen av Lipidussystemet var ett samprojekt mellan Stockholm Vatten, Trafikkontoret och Rensa. Lipidus systemet klarar de halter som Stockholm Vatten angivit i sin riktvärdeslista gällande fett och suspenderbara ämnen. Lipidus systemet består av en matavfallskvarn anpassad för kommersiell verksamhet, monteras i köket, matavfallstank samt en fettavskiljare, monteras antingen i mark eller inomhus. Bengt Järlycke projekterade in Lipidus systemet tillsammans med Per-Olof Ekberg på Projektbyrån PCS Projektservice. 4 månader senare så kan kökspersonalen på förskola Hagen, Mariedalsvägen, källsortera sitt matavfall som blir till biogas på Stockholm Vattens reningsverk Henriksdal. Biogasen används av SL för att driva Stockholms bussar. SL bidrar i sin tur med en minskning av koldioxidhalten i Stockholms luft gentemot om bussarna skulle köras på fossilt bränsle. Kökspersonalen är nöjd för att de slipper alla tunga lyft/släpningar av plastsäckar med matavfall till ett kylt soprum som i sin tur inte behövs utan kunde bli ett barnvagnsrum.

Bengt Järlycke tycker att Lipidus systemet fungerar väldigt bra, speciellt som matavfallstanken ligger nedgrävd framför fettavskiljaren så att bägge kan tömmas samtidigt, 1 gång i månaden, det blir inga extra tömningstransporter på Kungsholmens gator.

Kungsholmen_Mariedalsv_lipidus

Rensa har blivit certifierade i kvalitet och miljö

Rensa har i dagarna godkänts av Lloyd`s Register Quality Assurance i enlighet med följande standarder, ISO 9001: 2008 (kvalitet) och ISO 14001:2004 (miljö).