Sisab väljer matavfallssystemet Lipidus

Lars Sandström på SISAB valde matavfallssystemet Lipidus till förskolan på Pilgatan när man gjorde en ombyggnation av lokalerna.

Kocken Tobias tycker att det är smidigt att arbeta med en matavfallskvarn. Inga dåliga lukter från matavfall och inga tunga lyft med plastsäckar eller kärl fulla med matavfall.

Lipidus använder sig av samma spillvattenrör som går till fettavskiljaren och man tömmer både matavfallstanken och fettavskiljaren samtidigt.  Matavfallet transporteras till Henriksdals reningsverk där det blir till biogas. Biogasen används av SL för att driva Stockholms bussar. SL bidrar i sin tur med en minskning av koldioxidhalten i Stockholms luft gentemot om bussarna skulle köras på fossilt bränsle.

Lipidus systemet är det enda godkända, utav Stockholm Vatten och Trafikkontoret, matavfallssystemet i Stockholm i kombination med fettavskiljare.

ForskolanPilgatan_lipidus