Rensa kommer att sköta servicen av fettavskiljarna i Kista Galleria from 1 juli 2012.

Rensa har i dagarna skrivit att avtal med Kista Galleria KB för servicen/skötseln av deras fettavskiljare i Kista Galleria.