Nobelfesten bidrar till biogasframställningen i Stockholm

Fastighetskontoret bestämde sig i våras för att installera 2 stycken matavfallssystem Lipidus från Rensa i Stadshuset. Ett åt Blå Hallen och Gyllene Salen. Ett åt Stadshuskällaren och Ragnars Skafferi. Rensa bytte även ut de gamla fettavskiljarna mot nya och dessa tillsammans med två Lipidus system samt tre nya matavfallskvarnar betjänar idag Stadshusets tre kök. Det organiska matavfallet som mals ned och rinner med självfall till Lipidus systemet, töms månadsvis och transporteras till Stockholm Vattens avloppsreningsverk Henriksdal som producerar biogas som sedan SL:s bussar kör på.

TyrolStadshuset-002  TyrolStadshuset-017

Restaurang Tyrol på Gröna Lund bidrar till ökad biogasframställning

Restaurang Tyrol på Djurgården beslöt i våras att installera Rensas matavfallssystem Lipidus i kombination med den gamla fettavskiljaren. I matavfallskvarn som är placerad i Tyrols kök mals det organiska avfallet och transporteras med självfall ned till Lipidus systemet. Systemet töms sedan månadsvis tillsammans med tömningen av fettavskiljaren och körs till Stockholm Vattens reningsverk Henriksdal som producerar biogas på mat- och fettresterna.

TyrolStadshuset-006 

TyrolStadshuset-012TyrolStadshuset-011