Rensa installerar matavfallssystem Lipidus på ett flertal platser i Stockholm

Lipidus matavfallssystem är framtaget av Rensa tillsammans med Stockholm Vatten och Stockholms Trafikkontor. Lipidus systemet har många fördelar.

• Det organiska matavfallet mals ned i en storkökskvarn.
• Inga illaluktande blöta, tunga sopor som ska transporteras i köket på väg ut till sopbilen.
• Inga extra installationer av spillvattenrör till Lipidus. Matavfallet transporteras till matavfallstanken Lipidus i samma spillvattenrör som är anslutna till fettavskiljaren.
• Inga extra installationer av tömnings- och avluftsledning till Lipidus. Lipidus ansluts till fettavskiljarens.
• När man tömmer fettavskiljaren så töms även matavfallstanken av samma tömningsbil.
• Tömningsbilen behöver endast köra till Henriksdals reningsverk där matavfallet blir till biogas.
• Biogasen används sedan av bland andra SL:s bussar som därmed kan erbjuda en renare stadsluft.
• Ekonomi, en tömning av de organiska soporna i matavfallssystemet Lipidus i samband med tömningen av fettavskiljaren kostar ungefär 1000 kronor extra i månaden.

Rapporten finns att läsa www.stockholmvatten.se och här på vår hemsida under Kontakt / Pressmaterial.

Ring Rensa så presenterar vi ett hållbart Lipidus system för just din verksamhet
08-541 303 60