Ängsskolan sundbyberg

Rensa Entreprenad utförde under hösten 2012 på totalentreprenad installation av vårt matavfallssystem Lipidus.

I samband med installationen byttes den gamla uttjänta fettavskiljaren ut. Demontering av ett system som tillsatte mikroorganismer demonterades och utbyttes till månadstömning för att garantera funktion.