Lipidus till Kista Galleria

Nu har vi installerat och driftsatt vårt andra matavfallssystem Lipidus till Kista Galleria.

De som har kopplats in på systemet är följande:

Ica Supermarket

Jensen’s Böfhus

Tankarna schaktades ner i marken vid utfarten från lastgatan Hanstavägen under vintern. Arbetet med att schakta ned tankarna fick utföras nattetid då trafiken i lastfaret på dagarna är tät i och med alla varutransporter som kommer till butikerna.