Nytt Rörinfodringsprojekt i Södertälje

skogsvacktarvagen_sodertalje

Rensa Entreprenad har fått i uppdrag av Lundbergs Fastigheter att Infodra samtliga dagvattenledningar i 26 fastigheter på Skogsvaktarvägen och Förvaltarvägen i Södertälje. Arbetena har påbörjats och kommer att pågå till hösten 2015.

Lipidus till ny förskola

Rensa Entreprenad levererar matavfallssystem Lipidus till ny förskola. Förskolan ligger på Hojgränd/Nybohovsbacken i Hägersten.
Beställare är SISAB.

Blackwater & Foodwaste Challenge

blackwater

Bild från: www.nsva.se

Rensa Entreprenad ställer upp i innovationstävlingen Blackwater & Foodwaste Challenge!
Vi lämnar in ett intressant bidrag under kategorin ”Anläggning”

Thielska Galleriet

Rensa Entreprenad har fått i uppdrag av Effektrör AB att installera fettavskiljare på Thielska Galleriet på Djurgården. Installationen utförs under Mars månad.
Beställare är Statens Fastighetsverk

Konceptförskola i Hässelby

konceptforskola

Rensa Entreprenad levererar matavfallssystem Lipidus till ytterligare en Konceptförskola på Maltesholmsvägen 91 i Hässelby.
Beställare är SISAB