Mer biogas på Uppsalas gator

Recycling

Mer biogas på Uppsalas gator

Vi på RENSA vill dela med oss av en inspirerande artikel, skriven av Martin Dyberg på Recycling, publicerad via Mentor Newsroom. Ni hittar hela artikeln här: MentorNewsroom.se/nyheter

På Kungsängens gård behandlas utsorterat matavall från hushåll samt slakterirester i två rötkammare som används för att producera biogas. Anläggningen byggdes ursprungligen 1996 och sedan dess har efterfrågan på biogas alltid varit större än tillgången. Investeringen görs för att kunna ta emot mer matavfall, men också för att kunna säkerställa driften av den nuvarande anläggningen, då delar av den börjar bli gammal och sliten.

– Det är positivt att efterfrågan på icke fossila bränslen ökar och att Uppsala Vatten med hjälp av nyinvesteringarna på biogasanläggningen kan erbjuda utökade mängder biogas, säger Maria Gardfjell, ordförande i Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelse.

Biogasanläggningen behandlar idag cirka 30 000 ton organiskt avfall per år. Med investeringen i en ny rötkammare kommer den kapaciteten att öka till drygt 40 000 ton/år. Det innebär en ökning av biogasprodukten med 25 %, vilket motsvarar 1 miljon liter diesel.

För att kunna ta emot större mängder organiskt avfall kommer också en ny förbehandlingsanläggning att installeras. Den nya anläggningen möjliggör inte bara att större mängder avfall kan tas emot, utan också att mottagningen kommer att ske inomhus vilket gör att den lukt som idag uppstår vid lossning utomhus kommer att minska.

Den totala investeringsbudgeten för båda projekten tillsammans uppgår till 75 mkr. Projekten startar i mars 2015 och de nya anläggningarna beräknas vara klara hösten 2017.

– Martin Dyberg, Recycling