Lipidus Kompakt Duo till Nytorpsskolan

Ytterligare ett matavfallssystem Lipidus Kompakt Duo U 2000/20 Klart gör leverans Systemet skall monteras på Nytorpsskolan. Beställare är Sisab

Lipidus Kompakt installeras i 5 olika skolor

Rensa Entreprenad installerar matavfallssystem Lipidus Kompakt i 5 skolor Ekensbergs Bygg AB. Uppdraget består i att byta ut befintliga fettavskiljare mot vårt matavfallssystem Lipidus Kompakt. Vi kommer även att installera matavfallskvarnar i befintliga diskrum enligt projektering som Storköksbyrån utfört.

Berörda skolor är: Abrahamsbergsskolan, Nya Elementar skola, Katarina Södra skola, Beckombergaskolan samt Gröndalsskolan.

Installationerna kommer att utföras under sommaren och vara färdiga till skolstart. Beställare är SISAB

LIPIDUS till Foodcourt i Ringen Köpcentrum

Rensa entreprenad har fått i uppdrag av AMF Fastigheter att leverera samt installera vårt matavfallssystem Lipidus Kompakt Duo till Ringens Köpcentrum. Matavfallssystemet skall betjäna en ny Foodcourt med 9 restauranger som håller på att byggas. Leverans samt installation kommer att utföras i Augusti.