Ny biogasanläggning ger miljölyft

Idag kan ni läsa på Mentor Newsroom om den nya biogasanläggningen som invigdes i Gladökvarn och den första leveransen med biogas som producerats av utsorterat matavfall. 

Södertörns biogasanläggning är ett gemensamt projekt mellan Scandinavian Biogas och SRV återvinning och kommer att samla in matavfall från kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Den nya biogasanläggningen beräknas kunna ta tillvara på energin från 50 000 ton matavfall per år. Scandinavian Biogas skriver att på sin webbsida att produktionen kommer att uppgå till 8 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet per år. Detta motsvarar drivmedel för 5 000 personbilar som kör 20 000 km var, dvs totalt 10 miljon mil, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp om minst 13 miljoner kg om dessa bilar kör på biogas istället för bensin. Parallellt kommer anläggningen även att producera 16 000 ton biogödsel som innebär att viktiga växtnäringsämnen som kväve, fosfor och kalium kan återföras till jorden i ett slutet cirkulärt kretslopp.

– Biogasanläggningen i Södertörn innebär att vi sluter kretsloppet. Vi omhändertar avfall, vi återför ändliga resurser som kväve och fosfor till jordbruket och vi förser drivmedelsmarknaden med utökade volymer av miljövänlig biogas, säger Göran Persson, Sveriges tidigare statsminister och styrelseordförande i Scandinavian Biogas.

Läs hela artikeln här: www.mentornewsroom.se