Matavfallssystemet Lipidus är färdiginstallerat på Viktoriaskolan

betäckningar5

Matavfallssystemet Lipidus Kompakt Duo U 2500/25 till Viktoriaskolan i Skara är nu på plats

I leveransen av vårt matavfallssystem Lipidus så ingår alltid tre körbara lukttäta betäckningar tillverkade med certifikat enligt EN 124. Betäckningarna är som standard försedda med barnsäkert lås typ fjäderlås.
Locket märkt MATAVFALL monteras på matavfallstanken och locken märkta FETTAVSKILJARE monteras på slamfång respektive fettkammare i fettavskiljaren.

betäckning2

betäckning3

betäckningar1