Rensa levererar matavfallssytem Lipidus till Yasuragi Hasseludden!

Rensa Entreprenad levererar matavfallsystem Lipidus till Yasuragi Hasseludden!

Leveransen sker under vecka 24.

Beställare är Sjökvist & Konradsson Rörinstallationer.