Matavfallsystem Lipidus till Nälstaskolan i Vällingby!

Vi levererar vårt matavfallsystem Lipidus Kompakt 1000/10 till Nälstaskolan i Vällingby.
Beställare är SISAB genom rörentreprenören JSB Rör AB.