Rensa Entreprenad levererar matavfallskvarnar till Campus Konradsberg!

Rensa Entreprenad har levererat och installerat fyra stycken LIPIDUS MOLA matavfallskvarnar till
METOS Storkök AB som har storköksentreprenaden i detta gigantiska kök.

Köket skall producera ca 4000 portioner per dag till ett flertal skolor och förskolor.

Beställare är SISAB