Rensa Entreprenad levererar matavfallskvarnar till Campus Konradsberg!

Rensa Entreprenad har levererat och installerat fyra stycken LIPIDUS MOLA matavfallskvarnar till
METOS Storkök AB som har storköksentreprenaden i detta gigantiska kök.

Köket skall producera ca 4000 portioner per dag till ett flertal skolor och förskolor.

Beställare är SISAB

InSinkErators matavfallskvarnar tystast!

InSinkErators matavfallskvarnar är tystast enligt svenskt ljudtest!

InSinkErator har låtit svenska ACAD International ljudtesta sina tre mest populära modeller av matavfallskvarnar för att klassificera matavfallskvarnarnas ljudnivåer. Resultatet av ljudtesten visar att de tre testade modellerna är bland de tystaste på marknaden, samt att en av matavfallskvarnarna är den absolut tystade på marknaden med den bästa ljudklassificeringen – A-klass.

I mars 2016 utförde ACAD International ljudtest i Stockholm, där man undersökte vilka ljudnivåer tre av InSinkErators matavfallskvarnar, som är tillgängliga på den svenska marknaden, uppnådde då de var i bruk. Ljudtestet utfördes för modellerna InSinkErator Evolution 200, Evolution 100 samt M66. Evoluton 200 har den lägsta ljudnivån på endast 25 decibel, vilket ger matavfallskvarnen A-klass-certifiering. Modellerna Evolution 100 och M66 uppnådde den näst högsta klassificeringen med sina 27 respektiva 26 decibel. Detta gör att båda matavfallskvarnarna uppnår B-klass.

Läs mer om testet här!

Nästa år blir det dyrare soptaxa för den som inte vill matsortera.

1. Kvarn eller påse
Det finns olika sätt att matsortera. Endera installerar du en avfallskvarn i din diskho eller så matsorterar du genom att samla matavfallet i en särskild avfallspåse.

Väljer ni att låta Rensa installera en avfallskvarn så är ni i och med detta redan anslutna i kretsloppet. Transport till reningsverkets rötkammare sker direkt via avloppsnätet utan onödiga lastbilstransporter. Ingen mellanlagring sker varken i hushållet eller fastigheten ni bor i. Användandet av avfallskvarnen kräver inte heller speciella förberedelser eller underhåll annat än urskiljning av matavfall inklusive hushållspapper och kaffefilter.

Annars om ni väljer påse: fortsätt med punkt 2-5 här nedan.

2. Ansökan
Ansökan om att sortera matavfall görs hos trafikkontoret av villaägare och bostadsrättsföreningar. Om du bor i hyresrätt måste ansökan än så länge göras av värden.

3. Startpaket
Du får en grön korg att ha under diskbänken, papperspåsar för avfall, samt ett brunt smalt sopkärl. Vissa nybyggda bostäder har särskilda matnedkast.

4. Matavfallet
Låt matresterna rinna av och ta bort eventuell plast. I påsen lägger du frukt och grönsaker samt skal och blast. Bröd, pasta, ris. Ägg och skaldjur. Kaffe och te. Hushållspapper och ofärgade servetter.

5. Sopkärlet
Fyll inte påsen full, byt påse ofta och förslut noggrannt innan du lägger den i kärlet. En gång i veckan hämtas avfallet av en särskild sopbil och körs till en rötkammare där biogas utvinns som sedan uppgraderas till fordonsgas.

Läs mer, DN 2011-11-30: http://www.dn.se/sthlm/den-som-inte-matsorterar-far-betala-mer/

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försöket visar att den testade uppställningen, med avfallskvarn i restaurangmiljö kopplad till slamtank och fettavskiljare, har potential att uppfylla Stockholm Vattens krav för utsläpp på ledningsnätet med avseende på avskiljbart fett och suspenderade ämnen. Mängden avskiljbart fett överskred gällande gränsvärde något vid två av sammanlagt sju provtagningsdagar men som medelvärde var fetthalten under gränsvärdet 50 mg/liter och mängden suspenderade ämnen i det utgående vattnet var under 300 mg/l vid samtliga provtagningstillfällen.

Kökspersonalen upplevde matavfallskvarnen som ett positivt hjälpmedel och uppskattade att mängden ”fast” avfall mer än halverades.

I Stockholm finns idag 3200 restauranger och storkök med fettavskiljare som töms regelbundet (en gång per månad utom för vissa verksamheter som har dispens att tömma varannan månad). Många av dessa, framförallt de som inte redan har annan typ av matavfallsinsamling, skulle kunna kompletteras med matavfallskvarn och slamavskiljare, vilket skulle kunna ge positiva miljöeffekter i form av minskade avfallstransporter och ökad biogasframställning. Om samma entreprenör som tömmer fettavskiljaren även tömmer slamavskiljaren och kör innehållet till samma behandlings-anläggning, skulle såväl kostnads- som miljöeffekterna öka ytterligare.