Lipidus Navitas till Citycon

navitas-rensa

Citycon AB först med att installera vårt matavfallssystem Lipidus Navitas

Nu levererar vi vårt första matavfallssystem Lipidus med inbyggd värmeenergiåtervinning till Kista Galleria! Citycon AB som äger och förvaltar Kista Galleria har bestämt sig för att utvinna värmeenergi ur spillvattnet från ett 10 tal restauranger. Värmeenergin kommer att överföras från matavfallssystemet till att förvärma varmvatten till dessa restaurangenheter. Installationen pågår och kommer att driftsättas i månadsskiftet Maj-Juni. Det skall bli mycket intressant att följa upp med mätningar på hur mycket värmeenergi som kan överföras från spillvatten till varmvattenproduktion säger Mikael Jansson som utvecklat detta matavfallssystem.