LIPIDUS till Foodcourt i Ringen Köpcentrum

Rensa entreprenad har fått i uppdrag av AMF Fastigheter att leverera samt installera vårt matavfallssystem Lipidus Kompakt Duo till Ringens Köpcentrum. Matavfallssystemet skall betjäna en ny Foodcourt med 9 restauranger som håller på att byggas. Leverans samt installation kommer att utföras i Augusti.

Nytt Rörinfodringsprojekt i Södertälje

skogsvacktarvagen_sodertalje

Rensa Entreprenad har fått i uppdrag av Lundbergs Fastigheter att Infodra samtliga dagvattenledningar i 26 fastigheter på Skogsvaktarvägen och Förvaltarvägen i Södertälje. Arbetena har påbörjats och kommer att pågå till hösten 2015.

Ellen Key Förskola

EllenKey

Rensa Entreprenad levererar matavfallssystem Lipidus till Ellen Keys Förskola på Ellen Keys gata 83.
Beställare är SISAB

Engelbrektskolan

Rensa Entreprenad levererade och installerade ett matavfallssystem GTS i samband med den stora renoveringen av Engelbrektskolan på Valhallavägen.

Systemet driftsattes under hösten 2013