Snart över 500 tömning- och skötselavtal

Snart har vi tecknat 500 tömning- och skötselavtal!! Vi ser en stor ökning av kunder på sista tiden och har även märkt att intresset och behovet av våra tjänster som servicepartner ökat! Vi är väldigt glada och stolta över att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning bekräftande drift och skötsel av fettavskiljare och pumpstationer samt spillvattenledningar. Vi ser också att Intresset för vårt matavfallssystem Lipidus har ökat bland medelstora och större restauranger vilket är spännande!

Byte av fettavskiljare på Cafe Vetekatten

Vetekatten_fettavskiljare

Vi fick uppdraget att byta ut fettavskiljare i samband med den stora ombyggnaden som utfört på Cafe Vetekatten. Vi har även tecknat ett skötselavtal där tömning av fettavskiljaren ingår.

Rensas nya slambil

Rensa_Slambil

Nu har vi beställt vår andra slambil som kommer att levereras innan midsommar! Denna bil kommer att skräddarsys för tömning samt skötsel av fettavskiljare och pumpstationer.

Lipidus till Djurgårdens Sjöcafé

Rensa Entreprenad levererade och installerade matavfallssystem Lipidus till det nybyggda vackra Djurgårdens Sjöcafé som ligger vid Djurgårdsbron.

Installationen driftsattes under våren 2013. Vi levererade i samband med matavfallssystemet en driftsäker pumpstation.

Matavfallsystemet specialbyggdes för att klara av ett stort marktryck och grundvattentryck då tankarna och pumpstationen schaktades ner på 5 meters djup.