Hetvattenspolning

Rensa Entreprenad får uppdrag av LE Lundbergs Fastigheter att hetvattenspola samtliga spillvattenledningar i Kv Kupolen på Förmansvägen i Södertälje.
Uppdraget omfattar totalt  448 lägenheter samt tillhörande lokaler. Arbetena kommer att påbörjas inom kort.

Brf Stockholmshus

Rensa Entreprenad har fått i uppdrag av Riksbyggen att utföra stamspolning i 136 lägenheter åt Brf Stockholmshus 24 i Spånga.
Arbeten utfördes under V38-39