InSinkErators matavfallskvarnar tystast!

InSinkErators matavfallskvarnar är tystast enligt svenskt ljudtest!

InSinkErator har låtit svenska ACAD International ljudtesta sina tre mest populära modeller av matavfallskvarnar för att klassificera matavfallskvarnarnas ljudnivåer. Resultatet av ljudtesten visar att de tre testade modellerna är bland de tystaste på marknaden, samt att en av matavfallskvarnarna är den absolut tystade på marknaden med den bästa ljudklassificeringen – A-klass.

I mars 2016 utförde ACAD International ljudtest i Stockholm, där man undersökte vilka ljudnivåer tre av InSinkErators matavfallskvarnar, som är tillgängliga på den svenska marknaden, uppnådde då de var i bruk. Ljudtestet utfördes för modellerna InSinkErator Evolution 200, Evolution 100 samt M66. Evoluton 200 har den lägsta ljudnivån på endast 25 decibel, vilket ger matavfallskvarnen A-klass-certifiering. Modellerna Evolution 100 och M66 uppnådde den näst högsta klassificeringen med sina 27 respektiva 26 decibel. Detta gör att båda matavfallskvarnarna uppnår B-klass.

Läs mer om testet här!