Matavfallssystem Lipidus Kompakt har genomgått P-Certifiering av SP!

Matavfallssystem Lipidus Kompakt har genomgått P-Certifiering av SP med nummer SC-0318.

Sveriges provning och forskningsinstitut  SP har utfärdat ett P-Certifikat SC0318-15 på vårt matavfallssystem Lipidus Kompakt.
Som grund till certifieringen ligger en hel del dokumentation och tester som tillsammans visar att vårt matavfallssystem uppfyller krav enligt nedan.

  • Samtliga modeller har genomgått flödestester av Danskt Teknologiskt Institut som är ett ackrediterat testinstitut för avloppssystem.
  • Testerna har utförts enligt EN 1825-1 för fettavskiljare och EN 12566-1 för matavfallstanken med godkända resultat.
  • Avtal för tillverkningskontroll av oberoende kontrollorgan har tecknats med SP

Vårt matavfallssystem har även testats i verklig drift på tre skolor med godkända resultat avseende utsläpp av fett och slam.

Provtagningen har utförts av Stockholm Vattens upphandlade provtagare efter att matavfallssystemet varit i drift i 4 veckor.

Vi tycker att det är mycket viktigt att kunna visa att vårat matavfallssystem Lipidus Kompakt klarar Sveriges kommunens hårt ställda krav avseende utsläpp av fett och slam på ledningsnätet och vi välkomnar våra kollegor och konkurrenter att följa vårt exempel.

Se certifikatet här!