Vi är ett litet företag med stora resurser!

Vi är ett vvs-företag som specialiserat oss på spillvattensystem från restaurang och storkök

 

Erfarenhet

Vår huvudverksamhet består av att projektera och  bygga robusta driftsäkra Matavfallssystem samt fettavskiljare  för restaurang och storkök. Vi utför i egen regi allt från förstudier till färdig driftsatt anläggning och att vi därefter sköter om driften med tömning och skötsel.

Vi har sedan många år projekterat och installerat 100 tals fett- och oljeavskiljare till fastighetsägare, restaurangägare, stat och kommun.

Inom avskiljningsteknik kan vi utföra följande:

 • Projektering
 • Dimensionering
 • Konstruktion
 • Konsultation
 • Utredningar
 • Felsökningar (luktproblem)
 • Installation
 • Service & underhåll
 • Besiktningar

logoISO-SMALL logoUKAS-SMALL

Certifierat enligt ISO i kvalitet/9001och miljö/14001

Kvalité & Miljö

Kvalitetspolicy

Vi ser vårt kvalitetsarbete som en förutsättning för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten.

 • Vi ställer kvalitetskrav på de produkter som vi skall installera.
 • Vi kvalitetssäkrar varje uppdrag så att vi under såväl projektering och installation uppfyller ställda krav. Vi utför slutkontroll av alla installationer.
 • Vi tillhandahåller service som innebär att vi kan säkra hög funktionalitet av kundanläggning över tiden.
 • I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav.
 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med samarbetspartner och andra entreprenörer.
 • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
Miljöpolicy

Miljöpolicy

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening genom att förbättra rening och distribution av avloppsvatten från restauranger, industrier och privathushåll.

 • Vi ska tillhandahålla produkter som har en positiv påverkan på vår miljö.
 • I vår egen verksamhet ska vi sträva efter en låg energianvändning, undvika onödiga transporter och källsortera avfall.
 • Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav och branschkrav uppfylls.
 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare, samarbetspartner och anlitade entreprenörer.
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Affärsidé

Affärsidé

Vår idé är att leverera kundanpassade kostnadseffektiva lösningar för rening & distribution av avloppsvatten till företag, fastighetsägare & restaurangägare.