BANDHAGENS SKOLA

”Bandhagens skola strävar efter att vara en skola i världsklass med en miljö som präglas av tilltro, öppenhet och ömsesidig respekt. Vår arbetsdag skall präglas av trygghet och studiero. Elever skall allt efter ålder och mognad tränas i att stärka sitt inflytande, ansvar och sin delaktighet. För att uppnå kunskapsmål möts eleverna av höga förväntningar och vi prövar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder.

Källa: Bandhagens Skola

Rensa Entreprenad har levererat samt installerat ett matavfallssystem Lipidus till Bandhagens Skola på Trollesundsvägen 66 i Bandhagen.

Installationen driftsattes under sommaren 2014. Beställare är SISAB.

Fler av våra referenser