FÖRSKOLAN PILEN

”2006 tog nuvarande förskolechef Jesper Patrikson över huvudmannaskapet från sin mor som startade Pilen 1992, en av de första privata förskolorna som startade i Stockholm.
Vår förskola bedrivs i privat regi och ligger i Landstingsparken på Kungsholmen. Våra lokaler är rymliga och vår gård är ovanligt stor och grönskande för att vara belägen mitt i Stockholm.
Hos oss står trygghet, lek, lärande och respekt för det enskilda barnet i centrum. Här får barnet chans till lek, lärande och skapande i en kreativ och lärorik miljö tillsammans med engagerade pedagoger som är stödjande och medforskande i barnens upptäckarlust. Barnen bjuds varje dag på god och vällagad mat som tillagas på förskolan av våra två kockar. På förskolan finns ca 185 barn och 36 pedagoger.”

Källa: Förskolan Pilen

Fler av våra referenser