FÖRSKOLAN VINTERGATAN

Rensa Entreprenad har under sommaren 2014 levererat samt installerat matavfallssystem Lipidus till Förskolan Vintergatan i Kärrtorp. Beställare är SISAB

Fler av våra referenser