Fyrbåken, Söderarmsvägen 34

”Vi samarbetar för att utveckla verksamheten med utgångspunkt från barns tankar, idéer och olika uttryck. Barnen ska känna att de är tagna på allvar, uppleva sig delaktiga och kunna se sig som en verklig tillgång för varandra. Förskoletiden ska vara en tid av glädje, vänskap och med många utmaningar i ett lekfullt utforskande sammanhang.

Källa: Stockholm Stad

Fler av våra referenser