Matavfallsprocessor modell GTS för storkök

Matavfallsprocessor modell GTS har utvecklats för att möta marknadens behov av utrustning i storkök för källsortering och hantering av matavfall, utan att utnyttja vatten som transportmedel. Hantering, lagring och tömning av avfallskärl försvinner och transportbehov och kostnader för hämtning av matavfall reduceras. Dessutom förbättras hygien och arbetsmiljön i köket.

En nyhet på marknaden med unika egenskaper:

•Finfördelning och transport av matavfall utan eller med minimal tillsats av vatten
•Bibehåller energiinnehållet för rötning och biogasproduktion i efterföljande led
•Förbättrad hygien, arbetsmiljö och ergonomi vid arbete i köksmiljö. Hantering lagring och tömning av avfallskärl försvinner.
•Snabbt omhändertagande av matavfall med hög tillförlitlighet
•Enkel hantering och rengöring
•Reducerat transportbehov och kostnader för hämtning av matavfall

Från matavfall till biogas

gts-smal

Matavfallsprocessorn klarar med minimal tillsats av vatten pumpa trögflytande matavfall med hög viskositet, vilket avsevärt sparar utrymme i tank och sänker driftskostnaden (längre tömningsintervaller). Systemet klarar långa avstånd mellan processor och tank. Lagringstanken töms med en slamsugbil och transporteras till en biogasanläggning.

Målsättningen är att minska sopmängder, soptransporter, vår resursförbrukning och därmed minska såväl kostnader som påfrestningen på miljön. Dessutom nyttiggörs energiinnehållet i matavfallet för biogasproduktion i efterföljande led.

Systemet består av två med rör sammankopplade delar; matavfallsprocessorn samt lagringstank.

Själva processorn med tillhörande kvarn, pump och styrenheter är placerade i ett rostfritt skåp (SS2333). Inmatningsöppningen har ett labyrintinkast med beröringsskydd kopplat till tvångsbrytare som säkerhet för operatören. Avlastningssytan för matavfall kan vara antingen till höger eller vänster om inmatningsöppning. Detsamma gäller även processorns utlopp.

Tillförsel och inmatning av matavfall kan ske kontinuerligt under drift. Det malda matavfallet pumpas via rörledningar till en lagringstank som antingen placeras inomhus eller nedgrävd utomhus.

Disperator matavfallsprocessor modell GTS är i överensstämmande med säkerhetskraven i EUs Maskindirektiv 2006/42/EG, EMC-direktivet 2004/108/EC samt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC.

Matavfallsprocessor modell GTS för storkök

Ta en titt på några av våra nöjda kunder!