Illustration: Herrestaskolan, Järfälla. Liljewall arkitekter

Herrestaskolan i Barkarbystaden

”Bygget av Sveriges första och största skola i massivträ och utifrån miljöcertifiering guld har startat i Barkarbystaden. Hösten 2015 beräknas Herrestaskolan stå klar för att ta emot 100 förskolebarn och 300 elever i årskurs F-5. Herrestaskolan får idrottshall, bibliotek och eget tillagningskök. En stor satsning på kultur och fritid gör att flera av skolans lokaler ska kunna användas av allmänheten och föreningar.

Miljöcertifierad Guldskola i massivträ!

Skolans avfall går till Barkarbystadens sopsugsterminal och skolans egna kök utrustas med avfallskvarnar.”

Källa: Herrestaskolan

Fler av våra referenser