KESSEL Pumpstation Aqualift F XL Duo 200 liter.

För inomhusmontage.

För avloppsvatten med eller utan fekalier

Tillverkad enligt EN 12050-1 i polyeten

För fristående, frostfri installation. 200 liters uppsamlingskammare,
120 liters pumpvolym, tryckstyrd nivågivare samt öppning för
rengöring. Inlopp Ø110 / 160, ventilation Ø75. Anslutning för
manuell membranpump Ø32. Horisontellt inlopp Ø50-200 möjligt genom borrning.

Pumparna är utrustad med dubbla virvelhjulspumpar för
avloppsvatten med eller utan fekalier. Öppen passage på 40 mm.
De är dränkbara (IP68), kabellängd 10 m. Vertikalt/horisontellt
utlopp med integrerad backventil i plast eller gjutjärn. Med eller
utan avstängningsventil. Kontrollenhet för fullt automatiserad
manövrering. Med eller utan avstängningsventil.

Driftsläge:
S1: 100% driftstid
S3: 30 % driftstid

Komfort kontrollenhet
Huvudströmbrytare ON/OFF. Manövreras via digital display. Visar
aktuell status, inställningar och loggbok. Kontrollenheten är
stänksäker (IP65 vid 400 V). Monteras på vägg. 230 V – 400 V 50
Hz. Med potentialfri kontakt.

Måttskiss

Pumpstation_Kessel_FXL_Duo_skiss

Fristående pumpstation för inomhusmontage