LIPIDUS – u700/1000/1500

Matavfallssystem för markförläggning utomhus 

Enkelt, hygieniskt, driftsäkert och miljövänligt

Matavfallssystemet LIPIDUS består av tre delar.

Lipidus Duplex® matavfallstank
Det är insidan som räknas. Vår patenterade matavfallstank Lipidus Duplex som på utsidan ser likadan ut som fettavskiljaren, men som inuti skiljer sig helt. Matavfallstanken är konstruerad för att på ett optimalt sätt samla upp matavfallet och hindra det från att belasta fettavskiljaren. Matavfallstanken finns i 4 standardstorlekar för inomhusmontage och 5 standardstorlekar för utomhusmontage. Vid behov av större tankar så specialbygger vi efter era förutsättningar. Matavfallstanken är tillverkad i rotationsgjuten polyeten. Vi lämnar 20 års materialgaranti på våra matavfallstankar och fettavskiljare.

Lipidus Collector® fettavskiljare
Lipidus Collector tillverkas av Kessel i Tyskland och finns i 4 standardstorlekar för inomhusmontage och 5 standardstorlekar för utomhusmontage. Fettavskiljarna är tillverkade enligt SS EN 1825-1 och i rotationsgjuten polyeten. Vi lämnar 20 års materialgaranti.

Lipidus Mola® matavfallskvarn
Vår matavfallskvarn Lipidus Mola tillverkas av vår partner Disperator och finns för montage i diskho, plan diskbänk, diskränna, samt för fristående placering i kök/diskrum. Kvarnarna är mycket kraftfulla och driftsäkra. Finns i 6 storlekar och alla behov av montage.

Beskrivning

System Lipidus bygger på att använda spillvattenledningar för transport av matavfall med självfall. Matavfallet mals på platsen där det uppstår. T.ex. diskrum, renseri eller beredning.

Storlek på kvarn samt typ av montage skräddarsys efter förutsättningarna på plats i det enskilda köket.

Matavfallet mals och rinner sedan med hjälp av vatten via befintliga eller nydragna spillvattenledningar till matavfallstanken där matavfallet samlas upp. Vidare så renas vattnet ytterligare i fettavskiljaren som monteras i serie med matavfallstanken.

Ut på den kommunala spillvattenledningen rinner avloppsvattnet vidare och klarar kommunens gränsvärden för fett och slam.

Matavfallstanken och fettavskiljaren töms sedan 1 gång per månad av en och samma slamsugningsbil och vid samma tillfälle körs den raka vägen till behandlingsanläggning för biogasproduktion. T.ex Henriksdals reningsverk i Stockholm.

Matavfallet har då inte burits en enda meter av någon vilket är bra för arbetsmiljön.

Överblick

produkt-Lipidus-matavfallssystem_700-1000-1500

Måttskiss

produkt-Lipidus-matavfallssystem_700-1000-1500_ritning

Dokumentation
PDF Produktblad Lipidus Markanlagd 700U/1000U/1500U Ladda ned
DXF 3D Ritning Lipidus 700U Ladda ned
STP 3D Ritning Lipidus 700U Ladda ned
DXF 3D Ritning Lipidus 1000U Ladda ned
STP 3D Ritning Lipidus 1000U Ladda ned
DXF 3D Ritning Lipidus 1500U ej tillgänglig