110% MILJÖVÄNLIGHET INBYGGT I SAMMA TANK!

Med Lipidus Navitas finns det möjlighet att utvinna upp till 10 kW ur vårt matavfallssystem beroende på storlek på tank, temperatur och flöde på spillvatten från storköket!

I spillvatten från kök och diskrum finns mycket värmeenergi att utvinna då temperaturen inuti matavfallssystemet kan variera från 20-40 grader. Denna värmeenergi kan exempelvis användas till att höja temperaturen på inkommande köldbärarledningar till en värmepumpsanläggning eller förvärma kallvatten innan det skall värmas upp till varmvatten.

Genom denna unika konstruktion får vi en stark dubbelmantlad tank där vi kan leda en vätska igenom yttermanteln och på så sätt ta upp värmeenergi från matavfall och spillvatten från kök och diskrum. Genom att ta ut värmeenergi ur matavfallssystemet kan vi också kontrollera temperaturen i tanken vilket minskar nedbrytning av organiskt material. Nedbrytningen avstannar då samt att utsläppsvärden till kommunens spillvattensystem ytterligare förbättras då fett lättare separeras i kallare vatten.

En temperaturgivare monteras i matavfallssystemet som gör att vi kan kontrollera temperatur och ta vara på den värmeenergi som överstiger exempelvis 10 grader. Vad gäller nedbrytning av organiskt material vill man gärna ha en temperatur som är lägre än 10 grader för att minimera nedbrytningen. Givaren kopplas till ett styrskåp för cirkulationspumpen och ett önskat värde ställs in.

Beskrivning

Lipidus_navitas_matavfallssystem

Installations djup

45

Dokumentation