Avfallskvarnar för storkök

Avfallskvarnar som används i kommersiellt bruk ska vara CE märkta enligt EUs maskindirektiv.

Våra kvarnar för storkök som används i kommersiellt bruk följer EUs direktiv.
Disperators kvarnar för storkök som används i kommersiellt bruk följer EUs direktiv.
Rensa är återförsäljare av Disperators sortiment för avfallskvarnar storkök.

Matavfallskvarn 500 Excellentserien för storkök

Matavfallskvarnar i 500-Excellentserien hanterar effektivt och hygieniskt större mängder matavfall som uppstår i kommersiella kök på land eller till sjöss. Konstruerad för att installeras som en enskild enhet, levereras kvarnen klar för att anslutas till befintligt spolvatten, avlopp och el. Val av modell görs efter vilken typ och mängd matavfall som skall hanteras.

Ineffektiv och ohygienisk manuell hantering av avfall elimineras om en matavfallskvarn med korrekt kapacitet och styrka installeras på varje arbetsplats i köket där matavfall uppstår.

500 Excellent-serien har konstruerats för att uppfylla moderna krav för hantering av matavfall var och när det än uppstår i köket. Disperator 500 Excellent serien har Det Norske Veritas (DNV) godkännande för att uppfylla IMO MARPOL 73/78 ANNEX V för att släppa ut finfördelat matavfall i öppna havet.

En serie montage kompletterar 500-serien med många möjligheter för att montera kvarnarna under befintliga disklådor, diskbänkar och diskbanor. Datablad med information om Disperator-montage som är nödvändiga för att uppfylla EUs Maskindirektiv och CE-märkning sänds på begäran.

Malverket av speciallegerat stål med dess unika axeltätningar, såväl som motorn med skyddsklass IP55, ger en lång och bekymmersfri drift hos alla Disperator EXCELLENT matavfallskvarnar.

Matavfallskvarnar i 500-Excellentserien finns i olika utföranden:

•För installation under diskhon
•För installation i diskränna/disklåda
•För installation under diskbänk
•Fristående installation

Produkter