Collector-M

Flödestestad med godkända resultat av ackrediterat testinstitut enligt EN 1825-1

Fettavskiljare för markförläggning

Godkänd av Stockholm Vatten samt av ett flertal kommuner

Dokumentation