Matavfallskvarn Mola diskränna

Matavfallskvarn för installation
i befintlig disklåda eller diskbana

• Ombyggd och anpassad för LIPIDUS Matavfallssystem
• Kraftig driftsäker matavfallskvarn för placering i
befintlig disklåda eller diskbana
• Driftklar vid leverans
• 5 års garanti

Dokumentation