Matavfallskvarn Mola Fristående

Robust fristående matavfallskvarn för trånga arbetsutrymmen

MC-L-modellerna tillåter kontinuerlig matning av avfall ner i kvarnen. Öppningen till kvarnen är delvis täckt vilket gör att matavfall kommer in i malverket men hindrar ofrivillig kontakt med det roterande malverket under drift.

Dessa modeller är konstruerade för att installeras som separata enheter till LIPIDUS Matavfallssystem och levereras klara för att anslutas till befintliga spolvatten, avlopps- och el-anslutningar.

Placeringen av utloppet för avloppsvatten kan under installation justeras för att passa placeringen av befintligt avlopp. Det vinklade säkerhetslocket över öppningen till malverket medger kontinuerlig matning av matavfall ner i kvarnen.

Säkerhetslocket är utrustat med en gränslägesbrytare och lås som säkerställer att kvarnen stannat innan locket kan frigöras och lyftas av.

• Ombyggd och anpassad för LIPIDUS Matavfallssystem
• Kraftig driftsäker matavfallskvarn för fri placering i kök/diskrum
• Driftklar vid leverans
• 5 års garanti