Matavfallskvarn Mola mindre ho

Matavfallskvarn Mola ATF-K
levereras komplett med

• Kontrollenhet med motorskydd
• Timerstyrning för vatten
• Timräknare för att säkerställa serviceintervall
• Vattenlås anpassat för kvarn
• Magnetisk bestickfälla
• Lipidus Ljuddämpningsring (Patentsökt)
• Vakuumventil samt återflödesskydd
• Spoldysa med eller utan luftgap
• Skyddslock kopplat till gränslägesbrytare

Dokumentation