Våra matavfallssystem

Kompakt-M

För markförläggning

Kompakt-F

Fristående installation

Kompakt-MS

Markförläggning med sluten matavfallsdel

Kompakt-FS

Fristående med sluten matavfallsdel

Lipidus Matsystem

Matavfallssystem för källsortering av matavfall samt fettavskiljare för rening av spillvatten från kök.
-Allt i en och samma tank!

Matavfallssystem i200/400/700/1000

Enkelt, hygieniskt, driftsäkert och miljövänligt.

Matavfallssystem u200/400

Enkelt, hygieniskt, driftsäkert och miljövänligt.

Matavfallssystem u700/1000/1500

Enkelt, hygieniskt, driftsäkert och miljövänligt.

Matavfallstank för källsortering av matavfall samt fettavskiljare för rening av spillvatten från kök

– allt i en och samma tank!

Matavfallssystem Lipidus är ett tanksystem som bygger på en specialutformad matavfallstank och en fettavskiljare som byggs samman för att rena spillvatten med stor mängd slam (matavfall) samt fettbemängt vatten från kök och diskrum. Rensa Entreprenad har erhållit patent på matavfallstankens inre konstruktion med patentnummer 1250383-5.