Lipidus Kompakt F

Kombinerad tank för matavfalls- och

fettavskiljning

Fristående

Flödestestad med godkända resultat av ackrediterat testinstitut enligt EN 12566-1 (matavfallstank)
samt EN 1825-1 (fettavskiljare)

Godkänd av Stockholm Vatten samt av ett flertal kommuner

Dokumentation