Lipidus Kompakt FS

Kombinerad tank för matavfalls- och
fettavskiljning

Fristående

Sluten matavfallsdel

Flödestestad med godkända resultat av ackrediterat testinstitut enligt EN 1825-1 (fettavskiljare)

Godkänd av Stockholm Vatten samt av ett flertal kommuner

Dokumentation