Lipidus Kompakt-MS

Flödestestad med godkända resultat av ackrediterat testinstitut enligt EN 1825-1 (fettavskiljare)

Kombinerad tank för matavfalls- och
fettavskiljning

Sluten matavfallsdel

Markförlagd

Dokumentation