Rensa Entreprenad har tecknat ramavtal med SISAB!

Vi kan stolt meddela att vi från och med 2016-12-01 har ett ramavtal med SISAB avseende VVS Service. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning 1+1 år

Vår ambition med detta avtal är att kunna erbjuda SISAB en trygg servicepartner avseende installationer och service av matavfallssystem, fettavskiljare samt spillvattensystem.