Va Syd i Malmö har valt oss på Rensa som leverantör av matavfallssystem till kv Spårvägen där man bygger flerbostadshus med totalt 715 lägenheter

Total rymmer detta system 20 kubik varav 12 kubik matavfall